Crossref Citations

1. An Innovative Teaching Approach for Diabetes Mellitus in Laboratory Medicine Uses the Clinical Laboratory Diagnostic Pathway
Yongqing Tong, Hongbin Chen, YingYing Wang, Zegang Wu, Jian Gu, Qian Wu, Jingwei Wang, Hongbo Luo, Anyu Bao, Hongyun Zheng
Journal of Medical Education and Curricular Development  vol: 10  year: 2023  
doi: 10.1177/23821205231219396